Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet, at den studerende har bestået HA-eksamen eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er, at give de studerende en bred teoretisk og forskningsorienteret indsigt i videregående budgetteringsteori, samt en dybere indsigt i forskellige teoretiske perspektiver inden for budgetteringsforskningen.

Faget fokuserer på videregående budgetteringsteoretiske problemstillinger herunder, at den studerende kan anvende forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetteringsproblemstillinger. Faget vil fokusere på budget-teringsteoretiske problemstillinger inden for det økonomiske, psykologiske og sociologiske perspektiv.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

- viden om centrale problemstillinger indenfor videregående budgetteringsteori.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- kende forskel på og kunne sammenligne forskellige teoretiske perspektiver indenfor budgettering.

- designe budgetteringssystemer som tager højde for virksomhedsspecifikke forhold.

- forstå hvorledes motivation og ledelseskompensation hænger sammen.

- diskutere hvorledes budgettering påvirker mennesker og samfund ud fra forskel-lige teoretiske retninger, herunder sociologi, psykologi og dent normative økonomiske paradigme.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- analysere budgetteringssystemer med henblik på at foreslå forbedringer og konkrete løsningsforslag under hensyntagen til de virksomhedsspecifikke forhold, samt hvorledes disse påvirker medarbejdere, samarbejdsvirksomheder og samfund.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes blandt andet summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der kan også anvendes oplæg i plenum.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBudgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBudgeting design and incentive-based management
ModulkodeKAØKO201613
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet