Fagtilknyttet projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende kan koble en empirisk problemstilling til et af de frie valgfagsmoduler på 3. semester (modul 13 til 16).

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling som relaterer sig til det pågældende fag.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

- viden om og derfor er i stand til at identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet.

 

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

- applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

- udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

- analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse.

- formidle forskningsbaseret viden.

- diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

- styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og for-udsætter nye løsningsmodeller.

- planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring, foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

- selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

- argumentere på et videnskabeligt grundlag.

- selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagtilknyttet projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProfessional projects
ModulkodeKAØKO201612
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet