Projekt eller virksomhedssamarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende kan bringe viden, færdigheder og kompetencer fra 1. og 2. semester i anvendelse i et virksomhedsprojekt som en forløber for kandidatafhandlingen i det efterfølgende semester, men virksomhedstilknytning er ingen forudsætning.

Projektarbejdet skal beskæftige sig med en central problemstilling indenfor økonomistyring med eller uden informatik, enten empirisk eller teoretisk.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har:

 • viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet og kan med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester behandle disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag.
 • kan applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • kan udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • evne at analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse.
 • formidle forskningsbaseret viden.
 • diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring.
 • kan foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering bør dog godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt eller virksomhedssamarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject or Company Collaboration
ModulkodeKAØKO201611
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet