Sundhedsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede formål er at gennemgå og diskutere centrale emner i sundhedsøkonomien både teoretisk og empirisk, ligesom en række relevante sundhedspolitiske emner vil blive taget op.


De økonomiske mekanismer i sundhedsvæsenet fungerer grundlæggende på andre måder end i det private marked, men kan naturligvis analyseres både teoretisk og empirisk med en sundhedsøkonomisk forståelse af mekanismerne.


Der er ansat over 100.000 personer i sundhedsvæsenet med samlede offentlige udgifter på omkring 110 mia.  I alt beslaglægger sundhedsvæsenet 10-11% af bruttonationalproduktet.  I løbet af et typisk år er alle danskere i kontakt med sundhedsvæsenet.  Mange 5-7 gange.  Sundhedsvæsenet betyder noget for den enkelte og derfor er ikke ligegyldigt, hvordan de økonomiske mekanismer er udformet og virker.  Det bidrager sundhedsøkonomien til.
 
Emnekredse: 

 • Hvad er sundhedsøkonomi, hvorved afskiller det sig fra traditionel mikroøkonomi?                                                        
 • Sundhedsvæsenets jerntrekant.                                                
 • Sundhedsøkonomi, velfærdsøkonomi og welfarism.               
 • Brugerbetaling, inkl. Grossman-modellen.                              
 • Afregningsmodeller (DRG, værdibaseret afregning, afregning af alm. praktiserende læger m.m.).                                             
 • Forebyggelsesøkonomi og kommunal medfinansiering.         
 • Kort introduktion til økonomisk evaluering.                            
 • Aktuelle sundhedspolitiske emner med sundhedsøkonomisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • hvad sundhedsøkonomi er og hvorved det adskiller sig fra mere traditionel mikroøkonomi.                                                 
 • afregningsordninger, brugerbetaling i sundhedsvæsenet, forebyggelsesøkonomi og kommunal medfinansiering.       
 • relevante sundhedsøkonomske emner. 

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder til:

 • grundlæggende at identificere, hvornår og hvordan disse værktøjer kan bringes i spil og hvilke forudsætninger, det kræver.                                                                                        
 • at forstå, hvordan begreberne kan anvendes i praksis.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer i:                         

 • at i samarbejde med specialister kan implementere brugen af kursets værktøjer.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Care Management
ModulkodeKAØKO201318
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet