Videregående finansieringsteori

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet "Finansielle markeder" som er placeret på bacheloruddannelsen i økonomis 6. semester.

Det er dog muligt at følge kurset med andre faglige forudsætninger, men den studerende må da selv sørge for, at have indhentet den fornødne viden indenfor grundlæggende finansieringsteori, matematik og statistik. Kontakt evt. faglæreren.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på den indledende finansieringsteori fra tidligere semestre og består overordnet af følgende overordnede emneblokke:

 • Grundlaget for fixed income analyser, herunder effektive rente og begreberne indenfor  rentestruktur.
 • Introducerende risikostyring i form af varighed, konveksitet, faktormodeller, Value-at-risk og  expected shortfall.
 • Renteafledede instrumenter såsom forwards, swaps, futures, og optioner.
 • Konverterebare (realkredit)obligationer, herunder mortgage backed securities.
 • Binomial rentestrukturmodeller, herunder risikoneutrale træer og Monte Carlo simulering af  træer.
 • Rentestrukturmodeller i kontinuert tid, herunder en introduktion til Brownian motion,  partielle differentialligninger, Itô’s Lemma, no-arbitrage, og prisfastsættelse af  renteprodukter ved hjælp af Vasicek og Cox-Ingersoll-Ross modellerne.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • teoretisk såvel som praktisk prisfastsættelse af  konverterbare og ikke-konverterbare obligationer samt rentederivater. 
 • risikomål for obligationer og den studerende kan forklare,  beregne og kritisk forholde sig til risikomål i form af varighed og value-at-risk (VaR).
 • andre finansielle (rente)produkter såsom forward rate  agreements (FRA), futures, renteswaps, konverterbare (realkredit)obligationer og plain vanilla optioner. Faget sætter den studerende i stand til at kunne forklare forskelle og  ligheder mellem produkterne, herunder at kunne implementere og redegøre for den  teoretiske prisfastsættelse.
 • prisfastsættelse af derivater på renteprodukter ved hjælp af  analytiske løsninger, binomial træer og Monte Carlo simulering under binomial træer. Metodisk forstår den studerende baggrunden for brugen af disse modeller og modellerne  kan implementeres i standard software. Endvidere kan den studerende gøre rede for  overgangen fra binomial træer til modeller i kontinuert tid, herunder anvende Itô’s lemma  analytisk på et introducerende niveau. Endelig kan den studerende gøre rede for velkendte  kontinuerte enkelt-faktor rentemodeller og implementere prisfastsættelsen i standard  software.
   

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • teoretisk at skelne mellem obligationsprisfastsættelse ved hjælp af den  effektive rente eller ved hjælp af rentestrukturen. Det indebærer at den studerende kan  skelne mellem og gøre rede for effektive renter, spot renter, forward renter og  diskonteringsrenter samt relatere begreberne til prisfastsættelsen. 

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til: 

 • i praksis selv at implementere obligationsprisfastsættelsen i standard  software (eksempelvis EXCEL), herunder replikere markedsprisen på eksempelvis en  statsobligation. Det indebærer at den studerende kan udlede nulkuponrenterne fra data på  kuponobligationspriser og beregne den teoretiske pris på en obligation. 

Undervisningsform

Modulaktiviteter (kursusgange med videre):

 • Obligatoriske studenterpræsentationer af relevante eksempler kan være en integreret del af  læringsformen og de præcise detaljer vil blive præsenteret i starten af kursusforløbet.
 • Evt. supplerende litteratur opgives løbende via Moodle.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ETCS svarer til 275 timers arbejdsindsats i løbet af semesteret, hvoraf lektionerne og øvelserne udgør 60 timer. Forberedelsen til lektionerne og de helt essentielle øvelser udgør cirka 150 timer mens de resterende timer udgøres af eksamen og eksamensforberedelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående finansieringsteori
Prøveform
Skriftlig
Den skriftlige rapport vil være underlagt visse formalia omkring omfang og form.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Fixed Income Theory and Interest Rate Derivatives
ModulkodeKAØKO201313
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet