Videregående spilteori

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået mikroøkonomi I-V samt matematik I-II på bacheloruddannelsen i økonomi ved Aalborg Universitet eller tilsvarende. Et vigtigt element er udpræget brug af værktøjerne lært i kurserne matematik I og matematik II.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet fokuseres indledningsvis på at generalisere den klassiske spilteori, som de studerende har stiftet bekendtskab med på tidligere semestre. Koncepter, modeller og værktøjer, som de studerende kender fra tidligere, vil blive udvidet systematisk med alle detaljer. Dette inkluderer sekventielle og simultane spil, oligopoler, auktioner og til dels design af incitamentsmekanismer. Vi bevæger os derefter dybere ned i klassiske spilteori ved at tillade asymmetrisk information og usikkerhed, samt udvikle mere avancerede ligevægtsbegreber end de gængse Nash-ligevægt og ligevægt i dominerende strategier. Vi vil også bevæge os ud i alternativer til den klassiske spilteori; først og fremmest evolutionær spilteori.

Gennem hele kurset vil der være fokus på opgaver og eksempler, der demonstrerer anvendeligheden af spilteori.

Modulets formål er at udvide forståelsen for situationer af strategisk interaktion for derved at kunne: forstå økonomiske agenters handlinger i situationer af strategisk interaktion, foreslå hvordan man skal reagere i forskellige situationer af strategiske interaktioner, samt gennemskue situation af strategiske interaktioner således at man kan påvirke dem og ændre udfaldet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale begreber inden for videregående spilteori, herunder ligevægtsbegreber, klassiske modeller, auktioner og spil med asymmetrisk information.
  • alternative former for spilteori såsom evolutionær spilteori og epistemisk spilteori.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i at:

  • vurdere problemstilling indeholdende strategisk interaktion og foreslå en løsningsmodel baseret på spilteori.
  • analysere konkrete situationer af strategisk interaktion med henblik på at forstå situationen, foreslå handlinger i situationen samt forandre situationen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til at:

  • selvstændigt anvende spilteori til egne studieprojekter og andre praktiske problemstillinger.
  • håndtere komplicerede analyser, der indbefatter strategisk interaktion.

Undervisningsform

Kurset består af en række kursusgange. Formatet er primært ”flipped class room” hvor de studerende forventes at have læst dagens tekst grundigt. Under en kursusgang vil der indledningsvis blive gennemgået centrale koncepter fra teksten og de studerende har mulighed for at bede om uddybning af dele af teksten. Resten af tiden under en kursusgang bruges på at løse opgaver individuelt, i grupper og i plenum.

Der vil generelt være flere opgaver end de studerende kan nå at løse under kursusgangen. De resterende opgaver kan løses efter kursusgangen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er på 5 ECTS og er derfor 137 timers arbejde. De 8 kursusgange tager tilsammen 16 timer. Det forventes, at de studerende bruger 8 timer på forberedelse for hver kursusgang samt yderligere 2 timer til at færdiggøre opgaver efter hver kursusgang.

De resterende 41 timer svarer til eksamenslæsning samt selve eksamen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående spilteori
Prøveform
Skriftlig
24 timers skriftlig prøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Game Theory
ModulkodeKAØKO201311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet