Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende har mulighed for at skrive et lang speciale (over 2 semestre: 60 ECTS), hvis specialet er af eksperimentel karakter og er godkendt af studienævnet. Mængden af ​​eksperimentelt arbejde skal afspejle de tildelte ECTS.

Læringsmål

Viden

  • skal have ekspertforståelse af få udvalgte elementer i et centralt matematisk eller ingeniørvidenskabeligt fagområde baseret på international forskning, eller have en bredere indsigt i et centralt matematisk eller ingeniørfagligt område vedrørende teorier og metoder samt deres sammenhæng til centrale begreber og resultater
  • skal være i stand til at forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdet og være i stand til at identificere videnskabelige problemer inden for matematik og ingeniørvidenskab

Færdigheder

  • skal være i stand til selvstændigt at identificere, formulere og analysere et videnskabeligt matematisk teknologisk problem uafhængigt, systematisk og kritisk

  • skal være i stand til at relatere problemet til det matematiske og ingeniørfaglige område, herunder forklare de valg, der er truffet i forbindelse med afgrænsningen af problemet

  • skal være i stand til selvstændigt at foretage og retfærdiggøre valget af matematiske teorier og videnskabelige teoretiske og/eller eksperimentelle metoder

  • skal være i stand til selvstændigt og kritisk at evaluere de valgte teorier og metoder såvel som analyser, resultater og konklusioner i projektet, både under og ved slutningen af ​​projektperioden

  • skal være i stand til at evaluere og vælge mellem de videnskabelige teorier, metoder, værktøjer og generelle færdigheder inden for det matematiske fagområde

Kompetencer

  • skal være i stand til at håndtere arbejds- og udviklingssituationer, som er komplekse, uforudsigelige og kræver nye matematiske og/eller ingeniørmodeller eller metoder til løsning

  • skal være i stand til at påbegynde og gennemføre matematisk og/eller ingeniørorienteret samarbejde, og hvis relevant også tværfaglige samarbejder samt påtage sig fagligt ansvar

  • skal være i stand til uafhængigt at påtage sig ansvaret for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 60 ECTS svarende til en arbejdsmængde på 1800 timer.

Lange specialer skal indeholde arbejde af eksperimentel karakter, og skal godkendes af studienævnet. Dette arbejde skal have et omfang, der modsvarer specialets ECTS-belastning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS60
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse"
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeK-MTK3-MSC60
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS60
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i matematik-teknologi
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet