Emner inden for statistisk videnskab

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i modulet "Statistiske Inference for Lineære Modeller" fra bachelor-studieordningen eller tilsvarende moduler.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, som gennemfører modulet, vil have tilegnet sig viden om et antal metoder på avanceret niveau inden for statistisk videnskab.

Tre til fem af følgende emner udgør kursets pensum. De studerende orienteres om de konkrete emner ved kursets begyndelse.

Læringsmål

Viden

 • state space modeller
 • den flerdimensionelle normalfordeling (og relaterede fordelinger, fx Hotellings T² og Wishart fordelingerne)
 • generaliserede estimationsligninger
 • dynamiske lineære modeller, inklusiv Kalman filteret
 • populations metoder, i særdeleshed evolutionære beregninger og genetiske algoritmer
 • metaanalyse
 • robuste statistiske metoder, inklusiv ikke-parametriske metoder
 • håndtering af missing data og imputations metoder
 • faktoranalyse
 • regulariserede regressionsmodeller, herunder ridge regression, LASSO og elastic net
 • generaliserede lineære samt ikke-lineære modeller

Færdigheder

 • kan anvende relevante metoder på et eller flere datasæt ved at bruge passende software implementationer, fortolke resultaterne samt efterfølgende tilpasse metodens parametre på passende vis
 • er i stand til at forklare de underliggende antagelser og argumentere for metodernes begrænsninger og udvidelsesmuligheder i et eller flere tilfælde
 • kan vurdere goodness-of-fit for de anvendte metoder, hvor dette er relevant

Kompetencer

 • kan opnå yderligere viden om relevante metoder
 • kan kombinere relevante metoder fra kurset i analysen af et specifikt datasæt
 • kan i skriftlig form beskrive metoden, resultaterne og konklusionerne fra en analyse af et specifikt datasæt

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmner inden for statistisk videnskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTopics in Statistical Sciences
ModulkodeK-MAT1-TOSTA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet