Emner inden for matematik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulets ”analyse retning” bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i kurserne ”analyse 1”, ”analyse 2” og ”integrationsteori”, mens modulets ”diskrete retning” bygger videre på kurserne “lineær algebra med anvendelser”, “algebra 1”, og “algebra 2” fra bachelor-studieordningen eller tilsvarende moduler.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil have tilegnet sig viden om og kompetencer med en række metoder inden for områderne ”anvendt analyse” og/eller ”diskret matematik”. Tre til fem af nedennævnte emner udgør kursets pensum. De studerende orienteres om de konkrete emner ved kursets begyndelse.

Emnerne fra analyse er:

 • Approksimationsteori
 • Konveksanalyse og dualitet
 • Numeriske metoder for partielle differentielligninger
 • Finite element og randelement metoder
 • Spektralanalyse af diskrete operatorer

Emnerne fra diskret matematik er:

 • Kombinatorik
 • Kombinatorisk designteori
 • Genererende funktioner
 • Diofantiske ligninger
 • Kryptografi

Færdigheder

En studerende, der har opfyldt modulets mål, vil kunne:

 • identificere analytiske abstraktioner i formuleringer af konkrete modelproblemer
 • udnytte og anvende grundlæggende analytiske principper og begreber til analyse og løsning af modelproblemer
 • beherske relevant matematisk sprogbrug og være i stand til at kommunikere abstrakte og præcise udsagn og ræsonnementer mundtligt og skriftligt
 • beskrive relevante metoder, resultaterne og konklusionerne fra en analyse af et specifikt problem mundtligt og skriftligt
 • er i stand til at forklare de underliggende antagelser og argumentere for metodernes begrænsninger og udvidelsesmuligheder

Kompetencer

Se under viden.

Undervisningsform

Online forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmner inden for matematik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTopics in Mathematics
ModulkodeK-MAT1-TOPMA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet