Projektorienteret forløb i en virksomhed

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået på kandidatuddannelsens 2. semester matematik-økonomi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektorienterede forløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis gennem et virksomhedsophold. Projektorienterede forløb skal have et uddannelsessigte, og arbejdsopgaverne, der indgår i forløbet, skal være på passende akademisk niveau.

Læringsmål

Viden

  • har ekspertviden om relevante teorier og metoder inden for et af hovedområderne Financial Engineering eller operationsanalyse med relevans for virksomheden
  • har viden om en eller flere anvendelser af teorien inden for emnerne, der arbejdes med på de første to semestre. F.eks. teorien for arbitrage og prisfastsættelse af aktiver, mean-variance analyse, prisfastsættelse med martingaler, volatilitetsanalyser, kvantitativ risikoanalyse, operationsanalyse, projektstyring, BusinessIntelligence, forsyningskæder eller datamining
  • har viden om organisationsstrukturen og arbejdet i virksomheden fra et teknisk / ledelsesmæssigt perspektiv

Færdigheder

  • er i stand til uafhængigt at identificere, formulere og analysere et videnskabeligt problem, både systematisk og kritisk
  • er i stand til at relatere et forhåndenværende problem, som er relevant for virksomheden, til enten et emneområde inden for Financial Engineering eller et emneområde inden for operationsanalyse
  • er i stand til selvstændigt at foretage valg (og eventuelt justere disse) af teorier og metoder
  • er i stand til at kommunikere forskningsbaseret viden og diskutere de faglige og videnskabelige problemer med personer både inden for og uden for matematik-økonomi

Kompetencer

  • er i stand til at kontrollere og udvikle nye modeller til komplekse problemstillinger inden for kvantitativ finansiering og computational statistik eller operationsanalyse
  • er i stand til at igangsætte og fuldføre samarbejder med øvrige professionelle inden for de relevante fagområder
  • er i stand til selvstændig at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulet er på 30 ECTS svarende til en arbejdsmængde på 900 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb i en virksomhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse"
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Oriented Study in an External Organisation
ModulkodeK-MØK3-VERSB
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.oecon.
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet