Diplomingeniørpraktik

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Bestået 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætning for ingeniørpraktikken er at forberede den studerende til en karriere som ingeniør. Praktikforløbet har flg. sigte

 • at give den studerende indblik i ingeniørarbejde i praksis
 • at give den studerende erfaring i at erkende praktiske problemer i virksomheden
 • at gøre den studerende bekendt med de empiriske metoder, der anvendes inden for arbejdsområdet
 • at give den studerende indsigt i ledelsesmæssige funktioner 

Praktikken afvikles over 20 uger af 37 arbejdstimer, ekskl. ferie,. Såfremt praktikopholdet afvikles i udlandet, er praktikopholdet af 20 ugers varighed med det antal ugentlige arbejdstimer, der er gældende i det pågældende land.

Den studerende skal selv skaffe sig en praktikplads. Praktikkoordinatoren eller andre kan evt. være behjælpelig med kontakter til relevante virksomheder. 

Praktikopholdet godkendes af universitetet, og der udarbejdes en praktikaftale mellem den studerende og virksomheden. Virksomheden udpeger en praktikansvarlig, som den studerende refererer til i virksomheden. 

Hvis udviklingen på praktikstedet nødvendiggør ændringer i det godkendte praktikophold, skal disse godkendes af praktikkoordinatoren. 

Under praktikopholdet skal den studerende føre dagbog over det udførte arbejde.

Praktikrapporten skal udarbejdes efter samme retningslinier, som anvendes ved udarbejdelse af projektrapporter, og skal indeholde:

 • Beskrivelse af virksomheden og dens arbejdsområder
 • Oversigt over de arbejdsområder, den studerende har været involveret i
 • Teknisk gennemgang og beskrivelse af mindst ét af arbejdsområderne
 • Analyse af praktikopholdets udbytte såvel fagligt, arbejdsmæssigt og socialt

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for de emner, der er arbejdet med under praktikopholdet, herunder hvilke metoder, der er anvendt, og resultater, der er opnået
 • redegøre for praktikstedets organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Kompetencer

 • begå sig på en ingeniørarbejdsplads
 • relatere de anvendte metoder til de teoretiske og/eller empiriske principper og metoder, der er anvendt i studiets forudgående kurser og projektarbejder

Undervisningsform

Praktik

Omfang og forventet arbejdsindsats

900 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt PBL kompetenceprofil er en forudsætning for deltagelse i eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig rapport
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelors of Engineering
ModulkodeK-KT-D6-5B
ModultypeProjekt
SemesterPraktikperiode: 1. maj - 1. oktober
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet