Diplomingeniørpraktik

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Praktikken bygger videre på viden opnået i alle moduler til og med 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

  • Redegøre for en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel
  • Redegøre for sammenhængen mellem teori på uddannelsen og praksis

Færdigheder

  • Analysere om professionen har nye faglige behov der bør/kan varetages af uddannelsen
  • Vurdere om læringsmålene for praktikken er blevet opfyldt

Kompetencer

  • Analysere det faglige, arbejdsmæssige som det sociale udbytte af praktikopholdet
  • Håndtere udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge

Undervisningsform

Praktikken afvikles i sidste del af 6. semester og første del af 7. semester og følger retningslinjerne angivet i ”SES-procedure for praktik” og ”Retningslinjer for diplomingeniørpraktik”, tillæg til fællesbestemmelserne. Det konkrete tidspunkt for opstart af praktikken meddeles særskilt

Omfang og forventet arbejdsindsats

900 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven er på baggrund af skriftlig praktikrapport, dagbogen samt udtalelsen fra praktik-vejlederen
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelors of Engineering
ModulkodeK-KT-D6-5
ModultypeProjekt
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet