Projektledelse og økonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

 • Redegøre for økonomiske vilkår for bygge- og anlægsbranchen
 • Redegøre for budgettering, bogføring og budgetanalyse
 • Redegøre for drifts-, investerings- og finansieringsmæssige kalkuler
 • Redegøre for generelle projektledelsesmodeller og entreprenørskab
 • Redegøre for grundlæggende projektplanlægningsværktøjer såsom tids- og ressourceplaner
 • Redegøre for generelle organisations-, motivations-, kommunikations- og entreprenørskabsteorier
 • Redegøre for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på byggeprojekter

Færdigheder

 • Anvende sædvanlige metoder til kalkulation af omkostninger i produktionsvirksomheder
 • Anvende sædvanlige metoder til vurdering af investerings fordelagtighed samt til finansieringen af disse aktiviteter
 • Forklare almindelige hændelsers bogmæssige posteringer
 • Analysere regnskaber og på grundlag heraf vurdere den økonomiske situation
 • Argumentere for sædvanlige modeller for motivation, kommunikation og ledelse og anvende modellerne på mindre komplekse cases
 • Forklare traditionelle modeller for organisering af bygge- og anlægsprojekter samt mere moderne samarbejdsformer i sådanne projekter
 • Udforme relevante tids- og ressourceplaner ud fra principperne bag lean construction
 • Forklare begreber og metoder der bruges i ledelse af arbejdsmiljøarbejdet på en byggeplads
 • Vurdere konkrete cases med henblik på deres anvendelse af konkrete arbejdsmiljømæssige redskaber

Kompetencer

 • Redegøre for projektaktiviteters indvirkning på de økonomiske posteringer samt de styringsmæssige opgaver i projektledelsen
 • Redegøre for det økonomiske og ledelsesmæssige rationale i at arbejde aktivt med arbejdsmiljø

Undervisningsform

Forelæsninger og teoretiske øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og økonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management and Economics
ModulkodeK-KT-D6-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet