Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for det videnskabelige grundlag og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens kompetenceprofil
 • redegøre for den højeste internationale forskning inden for specialets fagområde

Færdigheder

 • mestre de videnskabelige metoder og generelle færdigheder, der knytter sig til specialets fagområde
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, benytte korrekt fagsprog, dokumentere ekstensiv inddragelse af relevant originallitteratur, og formidle og diskutere projektets forskningsbaserede grundlag og problemstillinger samt resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • kritisk vurdere projektets resultater i forhold til relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder og modeller samt vurdere og diskutere projektets problemstilling og resultater i relevant natur- og teknisk-videnskabelig kontekst
 • perspektivere og vurdere projektets potentiale for videre udvikling, herunder vurdere og inddrage relevante økonomiske, etiske, miljømæssige og andre samfundsmæssige relevante forhold

Kompetencer

 • deltage i og selvstændigt gennemføre teknologisk og naturvidenskabelig udvikling og forskning, udvikle og gennemføre eksperimentelt arbejde samt løse komplekse opgaver ved brug af videnskabelige metoder
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre selvstændige faglige opgaver såvel som tværfaglige samarbejder 
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Et langt kandidatspeciale på mere end 30 ECTS skal være af eksperimentel karakter og godkendes af studielederen. Det eksperimentelle arbejde skal have et omfang, der modsvarer specialets ECTS-belastning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS60
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeK-KMB-K4-2A
ModultypeProjekt
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS60
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i kemi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet