Syntese og karakterisering af materialer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Uorganisk kemi, Materialekemi, og Materialers Fysiske Kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at undersøge materialekemiske problemer i forbindelse med udvikling og produktion.

Projektet kan omhandle både videnskabelige og industrielle problemer, der kan løses ved hjælp af viden om materialers kemi. Projektet dækker materialeforberedelse, syntese, karakterisering, udvikling, efterbehandling og anvendelse. Projektet relaterer sig til optimering af forarbejdning af materialer eller udvikling af nye materialer. Projektet skal bidrage til den videnskabelige forståelse af fysiske og kemiske processer for materialer. De valgte materialer er hovedsageligt uorganiske materialer, glasser, cement, kompositter, refraktoriske materialer, tynde film, uorganiske nano-materialer og hybrid- materialer.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Forklare sammenhængen mellem uorganiske materialers kemi og deres syntese og forarbejdning
  • Redegøre for sammenhængen mellem mikrostruktur og materialeegenskaber

Færdigheder

  • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstillinger samt resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
  • vurdere og udvælge relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant natur- og teknisk- videnskabelig kontekst samt relevante samfundsmæssige forhold

Kompetencer

  • varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre faglige og tværfaglige samarbejder 
  • tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSyntese og karakterisering af materialer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSynthesis and Characterisation og Materials
ModulkodeK-KEM-K1-49A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet