Kemiske undervisningsforsøg

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen kemi, Fysiske og kemiske analysemetoder og Organisk og uorganisk kemiske laboratorieøvelser

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende kendskab til en bred vifte af demonstrationsforsøg på gymnasialt niveau, således at de studerende kan udvælge, begrunde og reflektere over valget af demonstrationsforsøg til et givent gymnasialt undervisningsforløb i kemi. Videre har kurset til formål at styrke de studerendes laboratoriemæssige færdigheder og formidling af disse færdigheder.

I tilknytning til emner fra det gymnasiale kemi pensum udvælger de studerende en række forsøg, der tilrettelægges, gennemføres og afrapporteres. Efter hvert emneforløb, gennemføres de udvalgte forsøg for underviseren. Gennem diskussion og refleksion over de enkelte demonstrationsforsøg sikres en progression af de studerendes fagdidaktiske niveau.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for praktiske og fagdidaktiske overvejelser vedrørende valg og udførelse af demonstrationsforsøg
  • Reflektere over valg af didaktisk metode

Færdigheder

  • Have et overblik over demonstrationsforsøg på gymnasialt niveau
  • Kunne begrunde valg af demonstrationsforsøg ud fra et givent pensum
  • Kunne tilrettelægge og gennemføre demonstrationsforsøg
  • Kunne redegøre for sikkerhedsmæssige forhold ved demonstrationsforsøg
  • Anvende kemiske IT-applikationer i undervisningen, herunder kemiske databaser, f.eks., sikkerhedsforskrifter

Undervisningsform

  • Laboratorieforsøg, fremlæggelse af demonstrationsforsøg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKemiske undervisningsforsøg
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Experiments for Teaching
ModulkodeK-KEM-K1-18
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet