Integreret procesmodellering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Kemiske enhedsoperationer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Kontrolvolumen metoden for stationære og ikke-stationære processer
 • Løsning af ordinære og partielle differentialligninger til simulering af transport og omsætning i separationsprocesser
 • Systemanalyse og modelkompleksitet.
 • Konvergens, stabilitet og fejlanalyse
 • Modelfit
 • Optimering af proccesser via simulering

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne redegøre for styrende ligninger for transport og omsætning i tekniske processystemer
 • Skal kunne beskrive sammenhæng mellem kemiske og biologiske reaktioner, fysisk-kemiske processer og transportprocesser i udvalgte separationsprocesser f.eks. membranprocesser og/eller kolonneprocesser

Færdigheder

 • Skal kunne anvende metoder til numerisk løsning af styrende differentialligninger
 • Skal kunne analysere fejlkilder og usikkerheder i modelleringsprocessen

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret procesmodellering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Process Modelling
ModulkodeK-KEM-B6-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet