Instrumentering og regulering af processer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Calculus, Reaktor og procesmodellering og Kemiske enhedsoperationer

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil gennem miniprojekter introducere de studerende til procesdesign, herunder instrumentering og økonomi, samt procesregulering.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører kurset, skal kunne

 • redegøre for procesdesign
 • redegøre for instrumentering
 • redegøre for procesregulering
 • forklare PID design og tuning

Færdigheder

 • gengive  systemer i blokdiagrammer
 • opstille de nødvendige differentialligninger for at simulere et systems dynamik og anvende dem til at forudsige systemets respons ved påvirkning
 • linearisere et ulineært system af differentialligninger
 • løse lineære differentialligninger via Laplace transformation
 • specificere de relevante reguleringskonstanter for et simpelt reguleringssystem
 • designe og dimensionere processer, herunder valg af relevante instrumenter (pumper, ventiler, rør) med hensyntagen til instrumenternes kemiske og fysiske resistens
 • opstille PI og PI&D diagrammer for processer
 • udføre basal procesdesign og procesøkonomiske beregninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInstrumentering og regulering af processer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInstrumentation and regulation of processes
ModulkodeK-KEM-B6-49
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet