Kvantekemi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Calculus, Lineær Algebra, Almen Kemi, Organisk Kemi samt Kemisk binding

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil igennem forelæsninger, regneøvelser og computersimuleringer gøre den studerende i stand til at udføre computerberegninger med moderne kvantemekaniske modeller heriblandt:

 • Hartree-Fock (HF)
 • Anden ordens Møller-Plesset perturbationsteori (MP2)
 • Koblede Klynger (CC)
 • Kohn-Sham tæthedsfunktionalteori (DFT)

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører kurset skal kunne

 • redegøre for det teoretiske grundlag for beregningskvantekemi
 • redegøre for sammenhænge mellem valg af elektronstrukturmodel og basissæt holdt op imod den forventede kvalitet af sådanne beregninger
 • beskrive variationsprincippet og dets implikationer på kvantemekaniske modeller
 • beskrive og anvende Born-Oppenheimer approksimationen

Færdigheder

 • analysere hvornår en approksimativ model bryder sammen
 • udføre computerberegninger af geometriske og optiske egenskaber

Kompetencer

 • vælge passende bølgefunktionsmodeller og basissæt for beregninger af molekylære egenskaber

Undervisningsform

 • Forelæsninger 
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantekemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantum Chemistry
ModulkodeK-KEM-B6-48
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet