Enhedsoperationer og procesteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 samt Eksperimentel mikrobiologi eller Kemisk ligevægt 2 samt Kemisk fysik eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen Kemi, Fysisk Kemi og Calculus. Kemiske enhedsoperationer bør følges sideløbende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en kemisk enhedsoperation i en proces.

Enhedsoperationen og/eller processen beskrives matematisk med henblik på at kunne designe og dimensionere processen/enhedsoperationen. Dette gøres også på baggrund af opsamlede data fra det valgte system. 

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for stof og energiomsætning for kemiske enhedsoperationer
 • redegøre for de fysiske og kemiske principper bag kemiske enhedsoperationer

Færdigheder

 • designe og dimensionere en enhedsoperationer og processer
 • opsamle og behandle data fra enhedsoperationer og processr
 • bedømme energiforbrug og omkostning for den valgte operation/proces
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlaget for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • udvælge og indbyrdes vurdere forskellige enhedsoperationer overfor hinanden
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnhedsoperationer og procesteknik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUnit Operations and Process Engineering
ModulkodeK-KEM-B5-73A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet