Enhedsoperationer og procesteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 samt Eksperimentel mikrobiologi eller Kemisk ligevægt 2 samt Kemisk fysik eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen Kemi, Fysisk Kemi og Calculus. Kemiske enhedsoperationer bør følges sideløbende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en kemisk enhedsoperation i en proces.

Enhedsoperationen og/eller processen beskrives matematisk med henblik på at kunne designe og dimensionere processen/enhedsoperationen. Dette gøres også på baggrund af opsamlede data fra det valgte system. 

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for stof og energiomsætning for kemiske enhedsoperationer
 • redegøre for de fysiske og kemiske principper bag  kemiske enhedsoperationer

Færdigheder

 • Designe og dimensionere en enhedsoperationer og processer
 • opsamle og behandle data fra enhedsoperationer og processr
 • bedømme energiforbrug og omkostning for den valgte operation/proces
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlag for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig, samfundsmæssig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • udvælge og indbyrdes vurdere forskellige enhedsoperationer overfor hinanden
 • varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse inden for fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnhedsoperationer og procesteknik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUnit Operations and Process Engineering
ModulkodeK-KEM-B5-73
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet