Uorganisk kemisk syntese

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kemisk ligevægt 2 samt Kemisk fysik eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for reaktionsmekanismerne i syntese af materialer ved sol-gel og hydrotermiske metoder
 • forklare kriterier for udvælgelse af analytiske teknikker til analyse af prøver ud fra kendskab til materialeegenskaber og anvendelse

Færdigheder

 • anvende principperne for kolloide suspensioners stabilitet/instabilitet til at stabilisere uorganiske nano-kolloider
 • vælge og anvende passende reaktionsmekanismer til syntese af oxidmaterialer
 • udføre praktiske forsøg med anvendelse af uorganiske materialer fra sol-gel eller hydrotermisk synteser
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlaget for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUorganisk kemisk syntese
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSynthesis of Inorganic Compounds
ModulkodeK-KEM-B5-71A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet