Kemiske enhedsoperationer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modullet bygger videre på viden opnået i modulerne Almen kemi og Fysisk kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at introducere de studerende til relevante kemiske enhedsoperationer med fokus på separationsprocesser og varmeoverførsel. De grundlæggende teorier og matematiske modeller til beskrivelse og dimensionering af procesudstyr vil blive gennemgået.

Der lægges vægt på, at de studerende efter kurset er i stand til at udvælge relevante enhedsoperationer i forbindelse med kemiske, miljømæssige og bioteknologiske problemstillinger og foretage simple beregninger til dimensionering af udstyr og udbytte.

Indhold:

 • Introduktion til kolloid kemi
 • Sedimentation og centrifuger
 • Dead-end, kontakt- og membranfiltrering
 • Varmevekslere og tørring
 • Ionbytter- og affinitetskolonner
 • Destillation

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet, skal kunne

 • forklare de fysisk-kemiske grundprincipper bag de almindeligste enhedsoperationer
 • redegøre for hvordan forskellige enhedsoperationer anvendes til løsning af relevante problemstillinger ud fra enhedsoperationernes fysisk-kemiske principper

Færdigheder

 • udvælge passende enhedsoperationer i forhold til løsning af konkrete problemstillinger
 • dimensionere enhedsoperationer til at løse konkrete problemstillinger
 • foretage fejlfinding på procesanlæg

Undervisningsform

 • Forelæsninger  
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKemiske enhedsoperationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUnit Operations
ModulkodeK-KEM-B5-17A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet