Kemisk analyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kemisk ligevægt 2 samt Kemisk fysik eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen statistik

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, skal kunne

  • redegøre for prøvetagning, prøvehåndtering og analyse

Færdigheder

  • anvende moderne analyseudstyr og redegøre for metodernes potentialer samt begrænsninger
  • analysere videnskabelige data med værktøjer, der tager udgangspunkt i en konkret problemstilling
  • Vurdere usikkerhed og præcision af måledata, beregninger og simuleringer
  • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber samt vurdere analytisk-kemiske problemstillinger og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst
  • formulere relevante problemer, som kan danne grundlag for den problembaserede tilgang til projektet
  • Opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

  • varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse inden for fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKemisk analyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Analysis
ModulkodeK-KEM-B4-32A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet