Kemisk fysik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kemisk ligevægt 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for udvalgte stoffers struktur, dynamik og egenskaber
 • redegøre for den kemisk/fysiske baggrund samt de teoretiske principper der ligger bag fysisk-kemiske eksperimentelle teknikker

Færdigheder

 • anvende og/eller udføre teoretiske beregninger/modeller, der knytter sig op af eksperimentelle målinger på kemiske strukturer og opløsninger
 • håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer,  herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst 

Kompetencer

 • vurdere gyldigheden af en given model i forhold til eksperimenter og litteratur
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKemisk fysik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Physics
ModulkodeK-KEM-B3-66A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i kemi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet