Kemiske processer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kemiteknik 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.
Projektet bygger videre på viden opnået i Almen kemi, Fysisk kemi og transportprocesser (sideløbende), Fysisk-kemiske analysemetoder (sideløbende)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projekterne tager udgangspunkt i relevante industrielle kemiske processer og sigter mod en både teoretisk og eksperimentel analyse af disse. Projekterne vil derfor have et stort eksperimentelt fokus, hvorigennem forståelse og anvendelse af basale separations- og analyseteknikker kan indlæres. Derudover skal projekterne træne den studerende i tilrettelæggelse, udførelse og afrapportering af eksperimentelt arbejde.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne anvende kemiske begreber og videnskabelig fremstilling korrekt
 • Skal kunne redegøre for udvalgte stoffers struktur og egenskaber

Færdigheder

 • Skal kunne foretage kvantitative beregninger på fysiske og kemiske processer eller systemer
 • Skal kunne anvende basale analyseteknikker i teori og praksis, samt redegøre for den kemisk-fysiske baggrund for teknikkerne
 • Skal kunne anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • Håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer,  herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter

Kompetencer

 • Skal kunne anvende teorier og metoder beskrevet i projektet til at tilrettelægge og udføre laboratorieforsøg
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en eksperimentserie i praksis
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater skriftligt og mundtligt

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnKemiske processer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Processes
ModulkodeK-KEM-B3-44
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet