Grundlæggende organisk og fysisk kemi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på to fagområder, fysisk kemi samt organisk kemi. Hvert fagområde evalueres gennem en delprøve. Begge delprøver skal bestås.

Undervisningen i fysisk kemi giver den studerende en række værktøjer til at udføre termodynamiske beregninger på biologiske systemer. Endvidere skaber undervisningen i fysisk kemi grundlaget for at kunne anvende makroskopiske termodynamiske begreber på fysisk-kemiske problemer indenfor biologien.

Undervisningen i organisk kemi introducerer kulstofforbindelsers bindingsforhold og stereokemi, herunder kemien for forskellige funktionelle grupper, IUPAC-nomenklatur og fysiske egenskaber.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal indenfor organisk kemi kunne

  • redegøre for kulstofforbindelsers bindingsforhold og stereokemi
  • redegøre for funktionelle grupper, nomenklatur og fysiske egenskaber
  • redegøre for reaktive intermediære (radikaler, kulstofkationer og anioner)

Studerende, der gennemfører modulet, skal indenfor fysisk kemi kunne

  • redegøre for væsker og gassers fysiske egenskaber

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, skal indenfor organisk kemi kunne

  • opstille synteser for organiske molekyler under hensyntagen til stereokemi

Studerende, der gennemfører modulet, skal indenfor fysisk kemi kunne

  • opstille og gennemføre basale termodynamiske beregninger på kemiske og biologiske systemer

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal indenfor både fysisk og organisk kemi kunne

  • inddrage fagområdet i løsningen af komplekse problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet område

Undervisningsform

  • Forelæsninger
  • Workshops
  • Opgaveløsning

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende organisk og fysisk kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Delprøve i organisk kemi
Begge delprøver skal bestås for at bestå det samlede modul. Studerende har 3 forsøg til at bestå hver af de to delprøver.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnGrundlæggende organisk og fysisk kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Delprøve i fysisk kemi
Begge delprøver skal bestås for at bestå det samlede modul. Studerende har 3 forsøg til at bestå hver af de to delprøver.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Organic and Physical Chemistry
ModulkodeK-KEM-B3-14C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormF

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet