Kemisk ligevægt 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på Kemisk ligevægt 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for de kemiske begreber der indgår i en problemstilling
 • forklare kemisk strukturer og bindinger 
 • forklare hvordan forskellige reaktionsbetingelser påvirker en ligevægt
 • beskrive tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier eller metoder til analyse af kemiske problemstillinger 

Færdigheder

 • udrede de tekniske muligheder for analyse af et problem
 • anvende termodynamiske begreber til beskrivelse af ligevægte
 • opstille simple forsøg eller teoretiske analyser af kemiske problemstilling
 • behandle data
 • tilegne sig den nødvendige viden for at dokumentere en problemstilling og analysere en opstillet hypotese
 • arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde og i en elektronisk projektrapport

Kompetencer

 • varetage planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt i samarbejde med andre studerende
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnKemisk ligevægt 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChemical Equilibrium 2
ModulkodeK-KEM-B1-63A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i kemi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet