Kemi i sammensatte systemer 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Kemi i sammensatte systemer 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt
  • Udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og  kan danne grundlag for videre arbejde indenfor projekts fagområde 

Færdigheder

  • Foretage eksperimentelle undersøgelser af kemiske problemstillinger
  • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • Arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger

Kompetencer

  • Varetage planlægning og gennemførsel af et projekt 
  • Identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet 

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnKemi i sammensatte systemer 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChemistry in Complex Systems 2
ModulkodeK-KEM-B1-34
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet