Almen Kemi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Atomer, molekyler, ioner.
 • Støkiometri.
 • Kemiske reaktioner og opløsninger.
 • Atomers struktur og opbygning.
 • Kemiske bindinger og molekylorbitaler.
 • Intermolekylære kræfter.
 • Tilstandsfunktioner: entalpi, entropi, Gibbs energi, van’t Hoff ligning, Ligevægtskonstant, Syre-base ligevægte herunder anvendelse af regneark til pH-bestemmelse,
 • Redoxligevægte
 • Reaktionshastighed, reaktionsorden, Arrhenius-ligning, aktiveringsenergi, enzymkinetik, Michaelis-Menten ligningen.
 • Simulering af reaktionsforløb i regneark.

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om grundlæggende kemiske og fysisk-kemiske principper for reaktioner, ligevægte og reaktionskinetik
 • skal kunne redegøre for atomers struktur og opbygning, samt kemiske bindinger og intermolekylære kræfter
 • skal kunne forklare reaktionshastighed og –orden for gennemgåede typer af reaktioner

 

Færdigheder

 • skal kunne afstemme kemiske reaktionsligninger
 • skal kunne beregne enthalpi, entropi og Gibbs energi for kemiske reaktioner
 • skal kunne beregne pH og redox-potentiale på relevante ligevægte
 • skal kunne modellere kinetikken for simple reaktionsmekanismer i regneark til simulering og illustration af reaktionsforløb
 • skal kunne bestemme pH vha. opstilling af pH-pC diagrammer i regneark

 

Kompetencer

 • skal kunne planlægge og dimensionere simple kemiske laboratorieforsøg ud fra viden om de kemiske og fysisk-kemiske betingelser, hvorunder sådanne kemiske reaktioner foregår

Undervisningsform

 • Forelæsninger,
 • opgaveregning
 • laboratorieforsøg
 • journal- og rapportskrivning

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt aktiv deltagelse i undervisningen er forudsætning for deltagelse i den ordinære eksamen.

Prøver

Prøvens navnAlmen kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Chemistry
ModulkodeK-KEM-B1-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet