Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Mikrobiologi og Biokemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Tilsætningsstoffer: hvilke klasser af tilsætningsstoffer findes, hvad bliver de brugt til, hvilken lovlivning findes på området. Aroma, smag, lugt, tekstur
 • Vand og vandaktivitet. Lipiders inddeling, exidation og hærdning
 • Maillard-reaktioner, dens anvendelser og konsekvenser
 • Proteiner og enzymer i fødevarer.
 • Lipider i fødevarer, lipidoxidation, shelf-life testing
 • Kulhydrater som sødemidler, næringsmidler og strukturskabende ingredienser.
 • Grundlæggende toksikokinetik og toksikodynamik
 • Måling af fødevarers toksiske effekter og fastlæggelse af grænseværdier
 • Fødevaremikrobiologi, fødevarebårne infektioner, fordærv, konservering af fødevarer. Fødevarekontrol i Danmark
 • Fødevarebioteknologi, øl og vin, mejeriprodukter, fermenterede fødevarer
 • Metabolitter: ethanol, citronsyre, aminosyre, vitaminer, Saccharomyces cereviciae, filamentiøse svampe og andre anvendte organismer
 • Biobrændsler, 1. og 2. generations bioetanol, biogas, biodiesel, biobrint
 • Rekombinante proteiner i laboratoriet, Eschrichia coli: lac-promotorer, t7-promotorer, vektorer, transformation, selektion, metabolisme, dyrkning og produkter
 • Industrielle enzymer, Bacillus og filamentøse svampe: promotorer, vektorer, kromosomal ekspression, protein-sekretion, metablisme, dyrkning og produkter
 • Terapeutiske proteiner: Gær og mammale celle kulturer, humane cellelinjer, cancer-cellelinjer, CHO-celler, post-translationale modifikationer og produkter
 • Antistoffer, hybridoma celler, dyrkning, vækstmedier, micro-carriers, flasker og bioreaktorer

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet 

 • Skal kunne redegøre for fødevarernes bestanddele og deres fundamentale fysisk-kemiske egenskaber
 • Skal kunne gøre rede for den grundlæggende fødevaretoksikologi og –fødevaremikrobiologi
 • Skal kunne redegøre for bioteknologiens historiske betydning
 • Skal kunne redegøre for de mest almindelige former for bioenergi, herunder produktion og anvendelse af biogas, bioethanol og biodiesel
 • Skal kunne forklare grundlæggende principper der ligger til grund for eksperimentel analyse af fødevarer og forarbejdning og udvikling af industrielt fremstillede fødevare
 • Skal kunne redegøre for produktion, udvikling og høst af mikrobielle metabolitter og  industrielle enzymer og terapeutiske stoffer i mikrobielle kulturer af fx Bacillus, gær og filamentiøse svampe, samt udvikling af rekombinante produktionsstammer
 • Skal kunne redegøre for hvilke mammale og humane cellelinjer, der anvendes industrielt samt redegøre for dyrkning og post-translationelle modifikationer i gær og mammale celler, samt udvikling af produktionsstammer og udstyr

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:
•    Forelæsninger 
•    Klasseundervisning 
•    Projektarbejde 
•    Workshops
•    Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
•    Lærerfeedback 

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndustriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndustrial Microbiology and Food Chemistry
ModulkodeK-BT-B4-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet