Anvendt statistik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Fagenes videnskabsteori og metode, Calculus, Lineær algebra

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Introduktion til den analysekemiske proces, inkluderende forberedelse, udførelse og videnformidling.
 • Sandsynlighedsbegrebet. Stokastisk variabel. Diskrete og kontinuerte fordelingstyper. Prøvetagningsteori (theory of sampling). Stikprøver.
 • Fordelinger knyttet til normalfordelte stikprøver. Konfidensintervaller. Simple tests for normalfordelte stikprøver. Fordelingsfrie test. Kontigenstabeller.
 • Regressionsanalyse og dens anvendelse ved bestemmelse af standardkurve. Multipel regressionsanalyse.
 • En- og flersidet variansanalyse. Simpel forsøgplanlægning, herunder blokforsøg.
 • Kvalitetskontrol

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne redegøre for prøvetagning, prøvehåndtering og analyse

Færdigheder

 • Skal kunne opstille et analyseprogram og vurdere resultaterne heraf
 • Skal kunne opstille et kvalitetskontrolprogram
 • Skal kunne anvende de gennemgåede statistiske metoder
 • Skal kunne udvælge en korrekt statistisk metode i et konkret tilfælde

Kompetencer

 • Skal kunne give en praktisk anvendelig tolkning af de opnåede resultater på et statistisk grundlag

Undervisningsform

 • Forelæsning
 • Opgaveregning
 • Case-studier
 • Ud fra en række cases, udvælges og bearbejdes et data-sæt ved hjælp af de gennemgåede statistiske metoder

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
ModulkodeK-BT-B4-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet