Molekylærbiologiens centrale dogme

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Enzymteknologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden fra Almen biologi (sideløbende) og Almen kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for det molekylærbiologiske centrale dogme
 • beskrive relevante biologiske makromolekylers struktur og funktion
 • gøre rede for sammenhængen mellem genetisk variation og observeret fænotype
 • gøre detaljeret rede for genetisk variations betydning for karaktertræk i den valgte case-kontekst.
 • redegøre for den teoretiske baggrund for de analytiske teknikker, der er benyttet i projektet

Færdigheder

 • fortolke genetisk information i humanbiologisk sammenhæng
 • foretage molekylærbiologiske  analyser og anvende relevante analysemetoder
 • identificere og beskrive etiske implikationer af anvendt teknologi
 • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhæng mellem problemformulering, projektets udførsel og væsentligste konklusioner
 • sætte projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere og analyse relevante interessenter

Kompetencer

 • organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMolekylærbiologiens centrale dogme
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Central Dogma in Molecular Biology
ModulkodeK-BT-B2-53
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet