Almen biologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At bidrage til at den studerende tilegner sig grundlæggende viden indenfor fysiologi, cellebiologi, biokemi samt livets udvikling.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne beskrive de grundlæggende principper og reaktioner indenfor den cellulære energiomsætning i dyr or planter
 • Skal kunne redegøre for cellen grundlæggende struktur, membraner, organeller og deres funktioner
 • Skal kunne beskrive de grundlæggende strukturer i menneskets organer, deres opbygning og funktion, herunder bevægeapparat, kredsløb, respiration, fordøjelses- og udskillelsessystemer
 • Skal kunne beskrive menneskets reguleringssystemer, herunder nerve-, sanse-, hormon- og immunsystemer
 • Skal kunne redegøre for geners og proteiners grundlæggende funktion og struktur
 • Skal kunne forklare ligheder og forskelle mellem de 4 humane vævstypers opbygning og funktionsmåde
 • Skal kunne gøre rede for livets oprindelse og udvikling til forskellige organismegrupper
 • Skal kunne beskrive den grundlæggende opbygning og funktion af biologiske systemer 

Færdigheder

 • Skal kunne oversætte anatomiske steder/retninger/planer mellem anatomisk nomenklatur og hverdagssproglig beskrivelse
 • Skal kunne formidle organfunktion, organsystemfunktion til ikke-specialister
 • Skal kunne formidle grundlæggende viden om biokemi, cellebiologi og organismers stofskifte til ikke-specialister
 • Skal kunne bruge grundlæggende matematiske og kemiske færdigheder på biologiske problemstillinger

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt aktiv deltagelse i undervisningen er forudsætning for deltagelse i den ordinære eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmen biologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Biology
ModulkodeK-BT-B2-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet