Enzymteknologi 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden fra Enzymteknologi 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • redegøre for opbygning, biologisk funktion, oprensning, produktion og anvendelse af enzymer og enzymatisk katalyserede processer samt enzymers medicinske og industrielle anvendelser
  • redegøre for Michaelis-Menten modellen for enzym-kinetik og hvorledes enzymers aktivitet og stabilitet påvirkes af temperatur, pH, additiver og andre fysiske forhold

Færdigheder

  • foretage eksperimentelle undersøgelser af enzymer og enzymatisk katalyserede processer
  • sammenligne enzymatisk katalyserede processer og kemiske processer og redegøre for deres samfundsmæssige betydning
  • arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
  • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde og i en elektronisk projektrapport

Kompetencer

  • varetage planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt i samarbejde med andre studerende
  • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEnzymteknologi 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnzyme Technology 2
ModulkodeK-BT-B1-33B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet