Naturforvaltning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende viden om natur-problematikker og erfaring i at arbejde med en naturforvaltningsmæssig problemstilling

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne identificere relevante problemstillinger på natur- og miljø-området

Færdigheder

  • Skal kunne udvælge og forestå feltbiologiske og eksperimentelle analyser for at belyse en given problemstilling på natur- og miljø-området
  • Skal kunne vurdere og afrapportere resultaterne af projektet i form af en rapport og en mundtlig fremlæggelse og evt. anvise tiltag der sigter f.eks. mod ændringer af miljøtilstanden i et naturområde
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstillinger samt resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
  • Vurdere og udvælge relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i en relevant natur- og teknisk- videnskabelig kontekst samt relevante samfundsmæssige forhold

Kompetencer

  • Varetage planlægning, gennemførsel og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklings-opgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre faglige og tværfaglige samarbejder 
  • Selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

  • Projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturforvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Management
ModulkodeK-BIO-K2-42
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet