Populationsbiologi og bevaringsgenetik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

  • redegøre for grundlæggende teorier om bevaringsbiologi og de miljømæssige, genetiske og fysiologiske faktorer, der bestemmer arters fordeling
  • redegøre for de mekanismer, der bestemmer populationernes evolutionære potentiale
  • forklare, hvordan ændringer i populationsdemografiske parametre påvirker dets genetiske pulje
  • redegøre for hvilke bevarelsesbestræbelser der kan gøres for at reducere risikoen for arter og populationers udryddelse
  • forklare hvordan de molekylære værktøjer (eDNA og ikke-invasive genetiske teknikker) kan bruges til at besvare økologiske spørgsmål som f.eks. kostsammenfald mellem arter, sammenfald mellem arters udbredelse, samt bestemmelse af populationernes demografiske parametre og hvordan eDNA bruges i moderne bevaringsbiologi

Færdigheder

  • benytte korrekt terminologi for de genetiske og økologiske udtryk, der bruges inden for bevaringsbiologi
  • redegøre for og identificere de kritiske faktorer, der påvirker populationernes demografiske parameter
  • formulere klare hypoteser og teste dem ved hjælp af molekylære teknikker
  • bruge software til analyser af genetiske data (neutrale og ikke-neutrale markører) og eDNA, og fortolke resultaterne

Kompetencer

  • designe projekter til monitorering af populationers status og udvikling og i den sammenhæng benytte store datasæt etableret og koordineret på tværs af geografisk skala, og samt indgå i tværfaglige projekter for at afhjælpe de problemer, der påvirker truede arter og bestande

Undervisningsform

Forelæsninger og teoretiske opgaver

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPopulationsbiologi og bevaringsgenetik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPopulation biology and conservation genetics
ModulkodeK-BIO-K1-62
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet