Populationsbiologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 

 • redegøre for basale teorier indenfor populationsbiologien, herunder hvad der påvirker en arts udbredelse i et økosystem
 • redegøre for hvordan adfærdsmæssige og fysologiske ændringer ændrer befolkningernes demografiske parametre
 • redegøre for hvordan ændring i genetisk variation kan påvirke evolutionære potentielle og populationerne demografiske parameter
 • redegøre for hvordan man opretholder biodiversitet, genetisk diversitet,  og reducerer risikoen for at populationer uddør og mister evolutionære potentiale

Færdigheder

 • anvende software til at modellerere og simulere populationers størrelse, udvikling og diversitet
 • administrer store mængder data og analyse dem med avanceret statistisk analyse
 • opbygge en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstillinger samt resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere (og eventuelt modeller) og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • vurdere og udvælge relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant natur- og teknisk- videnskabelig kontekst samt relevante samfundsmæssige forhold

Kompetencer

 • designe fremtidige eksperimenter under hensyntagen til de kritiske punkter, der skal tages i betragtning ved design af eksperimenter
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre faglige og tværfaglige samarbejder 
 • tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPopulationsbiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPopulation biology
ModulkodeK-BIO-K1-52
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet