Molekylærbiologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende indsigt i grundlæggende molekylærbiologi, så den studerende kan redegøre for organisationen og replikationen af genetisk materiale i både prokaroyter og eurokaryoter. Indsigt i reguleringen af transskriptionen af gener og translationen af RNA. Forståelse for moderne molekylærbiologiske metoder til manipulation af DNA samt analyse af molekylærbiologiske data.

Projekter vil basere sig på aktuelle forsknings‐ og udviklingsprojekter, typisk design og konstruktion af et gen eller en mutant og præliminær ekspression. Arbejdet omfatter en eksperimentel molekylærbiologisk og en teoretisk bioinformatisk del.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for den centrale molekylærbiologi 
  • Beskrive og benytte molekylærbiologiske teknikker anvendt i forskning og industriel udvikling 
  • Redegøre for transgene teknikker og design af relevante rekombinante bioteknologiske produkter 
  • Anvende et omfattende repertoire af bioinformatiske analysemetoder
  • Kende og anvende centrale sekvensdatabaser og netbaserede sekvensanalyser 
  • Vurdere fordele og ulemper ved forskellige produktions‐systemer og ‐organismer og redegøre for fremtidig brug afmolekylærbiologiske teknologier til ‘molecular farming’
  • Foretage en vurdering af transgene organismers egenskaber 
  • Give det faglige grundlag for etiske og sikkerhedsmæssige-overvejelser, der opstår ved anvendelse af rekombinante teknologier og transgene organismer

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMolekylærbiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMolecular Biology
ModulkodeK-BIO-K1-51
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet