Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • På 7. semester udfører diplomingeniørstuderende et afgangsprojekt, der har relation til praktikopholdet. Projektet kan foregå i samarbejde med en industrivirksomhed, et rådgivende firma eller offentlig myndighed. 
 • Da rammerne for projektet er vide skal der i samarbejde mellem projektgruppen, vejleder(e) og virksomhed udarbejdes en uddybende projektbeskrivelse, der fastlægger projektets konkrete mål, ressourcebehov og tidsplan. Denne uddybende projektbeskrivelse skal godkendes af studienævnet eller en af studienævnet udpeget person.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne definere de i projektet anvendte tekniske og naturvidenskabelige begreber
 • Skal kunne beskrive de anvendte tekniske/naturvidenskabelige modeller, teorier eller metoder til analyse af den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge 

Færdigheder

 • Skal kunne sammenligne og vurdere et projekts resultater set i forhold til eksisterende viden og anerkendte teorier inden for området 
 • Skal kunne inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i gennemførelsen af et projekt 
 • Skal kunne udforme en afbalanceret og effektiv skriftlig og mundtlig formidling af et projekts resultater og konklusioner

Kompetencer

 • Skal kunne gennemføre teknisk udvikling og løse komplekse tekniske problemer ved anvendelse af fagets metoder

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback 

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeK-BIO-D7-60
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet