Procesteknologi i kemi, miljø og bioteknologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Industrielle processer 2 samt Eksperimentel miljømikrobiologi, Kemisk fysik, Eksperimentel mikrobiologi eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet giver den studerende praktisk erfaring med at udvælge, designe, og anvende procesteknologi i forbindelse med oprensnings- og produktionsprocesser. Projektet opbygges typisk omkring udvalgte enhedsoperationer og/eller en kemisk eller mikrobiologisk reaktor. Processerne undersøges eksperimentelt og beskrives og karakteriseres mht. støkiometriske og kinetiske parametre, og der udvikles og anvendes modeller til beskrivelse og optimering af processen. Projektet kan udføres i samarbejde med en ekstern virksomhed.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • beskrive forskellige typer at procesudstyr, principperne i hvordan det fungerer, samt hvor og hvordan det anvendes
 • gøre rede for hvordan kemiske og biologiske processer udnyttes i procesteknologiske sammenhænge
 • gøre rede for fysiske transportprocesser udnyttes i procesteknisk udstyr, og hvordan de påvirker såvel oprensnings- som produktionsprocesser

Færdigheder

 • anvende og sammensætte procesteknisk udstyr i praktiske situationer
 • dimensionere og optimere procesteknisk udstyr på grundlag af teoretiske overvejelser og eksperimentelle data
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlaget for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesteknologi i kemi, miljø og bioteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Technology in Chemistry, Environment and Biotechnology
ModulkodeK-BIO-D5-01
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet