Industrielle processer 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Industrielle processer 1.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en industriel proces, som beskrives overordnet med processtrømme herunder forbrug af råvarer og deres videre forarbejdning samt spild og sidestrømme. Forbrug af energi, vand og andre ressourcer inddrages og der redegøres for spild og affaldsprodukter. For udvalgte delprocesser eller elementer i produktionen opstilles matematiske udtryk til karakterisering af omsætning og beregning af udbytter.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for kemiske, bioteknologiske og miljømæssige begreber i industrielle processer
 • redegøre for stof og energiomsætning i industrielle processer
 • redegøre for centrale fysiske, kemiske og biologiske principper bag produktionsprocesser

Færdigheder

 • analysere og beskrive industrielle processer og udrede tekniske muligheder for at gennemføre processer
 • udføre kemiske og biologiske analyser og opstille simple forsøg og derigennem opnå indsigt i industrielle processer
 • arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde og i en elektronisk projektrapport

Kompetencer

 • varetage planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt i samarbejde med andre studerende
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnIndustrielle processer 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndustrial Processes 2
ModulkodeK-BIO-D1-02
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i kemi og bioteknologi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet