Miljøvurdering og forvaltning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne redegøre for forskellige typer miljøpåvirkninger samt metoder til bedømmelse af disse
 • Skal kunne redegøre for principperne bag livscyklus-analyser (LCA)
 • Skal kunne redegøre for krav og retningslinjer i forbindelse med udfærdigelse af VVM redegørelser
 • Skal kunne redegøre for principperne bag geografiske informationssystemer (GIS)
 • Skal kunne redegøre for hvorledes EU-direktiver (f.eks. Vandrammedirektivet, Havstrategidirektivet, Natura2000) og andre konventioner vedrørende miljø indarbejdes i dansk miljølovgivning og betydningen for dansk miljøforvaltning
 • Skal kunne redegøre for grundlæggende begreber indenfor miljøforvaltning, herunder former for ressourcer og forvaltningstilgange, bæredygtighed (miljømæssig, økonomisk, social), økosystem-baseret forvaltning, ’local ecological knowledge’ og ’social impact assessment’

Færdigheder

 • Skal kunne foretage ininitierende vurdering af miljøpåvirkningerne på et givent projekt
 • Skal kunne foretage en livscyklus-vurdering af et givent produkt
 • Skal kunne anvende GIS som redskab i miljøvurdering
 • Skal kunne identificere forskellige interessenter og deres positioner i forhold til en given forvaltningsmæssig problematik

Kompetencer

 • Skal som miljøingeniør eller biolog kunne anvende relevante vurderingsværktøjer og sin faglige viden og færdigheder i samspil med andre faggrupper i forbindelse med miljøvurderingsopgaver og i forvaltningsprocesser

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøvurdering og forvaltning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Assessment and Management
ModulkodeK-BIO-B6-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet