Marin biologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Fysiske og kemiske forhold i havet
 • Primærproduktion og respiration
 • Marine fødekæder og økosystemer
 • Mikroorganismer
 • Dyre- og planteliv
 • Stofkredsløb
 • Feltundersøgelser

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • beskrive de vigtigste organismer i et marint økosystem
 • forklare betydningen af forskellige bundforhold for artssammensætningen
 • redegøre for bentiske og pelagiske arters udbredelse
 • redegøre for stofkredsløbene i marine områder
 • forklare marine fødekæder
 • redegøre for marine feltmetoder

Færdigheder

 • gennemføre kvalitative og kvantitative feltundersøgelser i det marine miljø
 • identificere væsentlige marine organismer
 • analysere marine økosystemer

Undervisningsform

 • Forelæsninger  
 • Opgaveløsning

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarin biologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarine Biology
ModulkodeK-BIO-B6-10A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet