Marin biologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået Almen Biologi; Økologi; Økologi og Økotoksikologi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Effekt af Ilt, temperatur, salinitet og pH
 • Primærproduktion/respiration
 • Marine fødekæder
 • Mikro- og makroalger
 • Kulstof, kvælstof og sulfat kredsløb
 • Populationsundersøgelser
 • Feltmålinger af udvalgte biologiske parametre

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Beskrive de vigtigste organismer i et kystnært marint økosystem.
 • Kendskab til plankton alger og makroalger
 • Forstå betydningen af forskellige bundforhold for artssammensætningen
 • Redegøre for bentiske og pelagiske arters udbredelse i forhold til eksponering.
 • Forstå stofkredsløbene i marine områder
 • Marine fødekæder

Færdigheder

 • Kunne gennemføre en feltundersøgelse af fysiske og kemiske og biologiske parametre i kystnære områder
 • Kunne udføre kvalitative og kvantitative populations-undersøgelser

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Feedback

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarin biologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarine Biology
ModulkodeK-BIO-B6-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet