Vandforsyning og vandbehandling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Byens forurening 2 samt Eksperimentel miljømikrobiologi eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden opnået i kurserne Vandbehandling og distribution og/eller Kemiske Enhedsoperationer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet kan gennemføres i relation til en offentlig eller privat vandforsyning. I projektet arbejdes med problemstillinger knyttet til indvinding, behandling og/eller distribution af vand.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • beskrive grundlæggende sammenhænge mellem vandkemi og vandkvalitet 
 • beskrive principperne bag behandling af vand til drikkevandformål eller anden anvendelse af rent vand. 
 • redegøre for fysiske, kemiske, og biologiske faktorer i forbindelse med vandbehandling
 • beskrive grundlæggende principper bag opbygning, styring og regulering af vandbehandlingsanlæg 
 • redegøre for sundhedsmæssige og tekniske aspekter i forbindelse med produktion, distribution og anvendelse af vand fra vandbehandlingsanlæg.

Færdigheder

 • gennemføre undersøgelse- og udviklingsarbejde indenfor vandindvinding, vandbehandling eller distribution af drikkevand eller andre typer rent vand.
 • håndtere miljømæssige og tekniske problemstillinger i forbindelse med vandforsyning og produktion af rent vand.
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlaget for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en elektronisk projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • benytte relevant software til at præsentere, analysere og visualisere teorier, modeller, hypoteser og data skriftligt såvel som mundtligt
 • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVandforsyning og vandbehandling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der henvises til eksamensplanen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWater Supply and Water Treatment
ModulkodeK-BIO-B5-47
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (miljøvidenskab)
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet