Vandforsyning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Byens forurening 2 samt Eksperimentel miljømikrobiologi eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden opnået i kurset Vandbehandling og distribution.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet kan gennemføres i relation til en offentlig eller privat vandforsyning. I projektet arbejdes der med problemstillinger knyttet til indvinding, behandling af råvand og/eller distribution af drikkevand.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • beskrive grundlæggende sammenhænge mellem grundvandskemi og råvandskvalitet
 • beskrive principperne bag indvinding af vand til drikkevandformål 
 • redegøre for fysiske, kemiske, og biologiske  faktorer i forbindelse med vandbehandling
 • beskrive grundlæggende principper bag opbygning, styring og modellering af vandværker og ledningsnet
 • redegøre for sundhedsmæssige og tekniske aspekter i forbindelse med produktion, distribution og anvendelse af drikkevand

Færdigheder

 • gennemføre eksperimentelt og teoretisk projektarbejde med udgangspunkt i problemstillinger indenfor vandindvinding, vandbehandling eller distribution af drikkevand
 • håndtere miljømæssige og tekniske problemstillinger i forbindelse med vandforsyning
 • formulere relevante problemer, som kan danne grundlag for den problembaserede tilgang til projektet
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende mådebegrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • varetage planlægning og gennemførsel af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde 
 • Lærerfeedback 

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVandforsyning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWater Supply
ModulkodeK-BIO-B5-46A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet