Populationsbiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Feltbiologi 2 samt Mikrobiel økologi eller tilsvarende sikkerhedskursus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden om hvilke faktorer der kontrollerer en arts udbredelse i naturen, herunder indflydelse af tilgængelig føde, konkurrence og naturlige fjender. Den studerende skal blive i stand til at forstå teorier bag populationers økologi og hvordan man forhindrer populationers/arters udryddelse og opnår maksimal bæredygtigt udbytte, samt hvorledes introduktion af nye arter påvirker et økosystem.

Projektet opbygges typisk omkring et afgrænset økosystem hvori en eller flere arter identificeres og deres rolle belyses. Der analyseres for påvirkning fra naturlige og introducerede konkurrenter/fjender eller påvirkning af ydre faktorer, samt hvorledes man kan opnå størst mulig bæredygtig udnyttelse af økosystemet. 

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for basale teorier indenfor populationsbiologien, herunder hvad der påvirker en arts udbredelse i et økosystem.
  • Redegøre for hvordan ændring i føde, konkurrence, og tilstedeværelse af naturlige og introducerede arter påvirker en population
  • Redegøre for hvordan man opretholder samfund og biodiversitet og reducerer risikoen for at populationer uddør
  • Redegøre for bæredygtig udnyttelse af et økosystem

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPopulationsbiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPopulation Biology
ModulkodeK-BIO-B5-41
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet