Botanik og plantefysiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen biologi og Biokemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forelæsningerne gennemgås planters opbygning, anatomi, fysiologi og udvalgte plantefamiliers morfologi. Planters grundlæggende fysiologi gennemgås med hovedvægten på fotosyntese, vandhusholdning, ernæring, plantehormoner og tilpasninger til det omgivende miljø.

I de praktiske øvelser og ekskursioner arbejdes der med at lære at nøgle planter og identificere planter, som er karakteristiske for forskellige voksesteder.

I de teoretiske øvelser arbejdes der med opgaver relateret til kursets plantefysiologiske del.

Formålet er at give den studerende basal viden om botanik og planters anatomi, morfologi, fysiologi og tilpasninger til det omgivende miljø, samt lære den studerende at bestemme planter vha. nøgler.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Redegøre for opbygning, overordnet rod- og skudanatomi og sekundær vækst hos angiosperme planter
 • Beskrive fotosyntesen, herunder have kendskab til de reaktioner der fører til dannelsen af ATP og NADP og de biokemiske reaktioner der bidrager til kulstoffiksering hos C3, C4 og CAM planter
 • Beskrive vandoptag og transport af vand og opløste stoffer i planter
 • Redegøre for optag, transport og funktioner af næringsstoffer i planter
 • Beskrive kvælstofassimilering
 • Redegøre for udvalgte plantehormoners struktur, syntese og funktioner
 • Beskrive hvordan planter fysiologisk kan tilpasse sig det omgivende miljø, herunder tilpasninger til forskellige klimaforhold og stress

Færdigheder

 • Skelne mellem gymnosperme og angiosperme planter
 • Beskrive karakteristika for udvalgte plantefamilier
 • Bestemme planter vha. nøgler
 • Identificere almindelige danske plantearter og beskrive deres voksested 

Undervisningsform

 • Forelæsninger samt teoretiske og praktiske øvelser
 • Ekskursioner kan placeres primo juli eller ultimo august

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBotanik og plantefysiologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBotany and Plant Physiology
ModulkodeK-BIO-B5-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Ekskursioner kan placeres primo juli eller ultimo august
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet