Eksperimentel økologi og økotoksikologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Feltbiologi 2 samt Mikrobiel økologi eller Byens forurening 2 samt Eksperimentel miljøteknologi eller tilsvarende sikkerhedskursus

Projektet bygger videre på viden opnået i Almen biologi, Almen kemi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet vil tage udgangspunkt i en økologisk problemstilling knyttet til konkrete habitater, organismer eller kemiske stofgrupper. Projektet vil ofte indeholde en eksperimentel del, hvor der anvendes relevante metoder til kvantificering af en biotisk eller abiotisk faktors betydning for  mangfoldighed, samspil mellem organismer og/eller aktivitet og toksicitet. Efterfølgende laves en vurdering af mulige økologiske effekter og konsekvenser.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for økosystemers generelle organisation og funktion
  • Redegøre for betydningen af naturlige og antropogene faktorer for økosystemers diversitet og funktion
  • Redegøre for elementer, der indgår i feltundersøgelser og vurdering af biotiske og abiotiske faktorers effekter på forskellige trofiske niveauer

Færdigheder

  • Opstille og gennemføre et analyseprogram som led i forståelsen af et økosystem eller vurdering af biologiske effekter af en miljøvariabel
  • Vurdere forskellige metoders anvendelighed samt deres teoretiske baggrund
  • Vurdere, fortolke og formidle analyseresultater skriftligt og mundtligt

Undervisningsform

Projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel økologi og økotoksikologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Ecology and Ecotoxicology
ModulkodeK-BIO-B4-34
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet